บทสวดกรณียเมตตสูตร คาถาเทวดาคุ้มครอง เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร

หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ บางส่วนของบท “บทสวดกรณียเมตตสูตร” ทั้งจากครูบาอาจารย์หลายท่านและผู้ใกล้ชิด ซึ่งถ้าจำกันได้ ตอนที่ 13 นักฟุตบอลทีมหมูป่า อะคาเดมี ติดอยู่ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ใน พ.ศ. 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เคยเชิญชวนชาวไทยร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อส่งกำลังใจและความเมตตาให้ทุกชีวิตในเหตุการณ์นั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าอยากรู้และเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์นี้มากขึ้น มาดูกันเลย กรณียเมตตสูตร สวดแล้วดีอย่างไรบ้าง บทสวดกรณียเมตตสูตร คืออะไร ประวัติของบทสวดกัลยาณเมตตาสูตรมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ครั้งนั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนกัมมัฏฐานแก่ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปในป่าหิมพานต์ เมื่อทราบแล้วพระสงฆ์ก็แยกย้ายกันไปนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ เหล่าเทวดาที่อาศัยอยู่คิดว่าภิกษุเหล่านี้ต้องนั่งสมาธิเป็นเวลานาน ทำให้พวกเขาลำบาก จึงรวมตัวกันปลอมตัวให้น่ากลัวและตามหลอกหลอนเพื่อขับไล่พระ ภิกษุวุ่นวายใจหาความสงบไม่ได้ จึงพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วทรงเปล่งพระคาถาเมตตาสูตร ให้พระสงฆ์มาเจริญเมตตาภาวนาร่วมกัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกันและเป็นมิตรกับสรรพสัตว์แล้วกลับมาปฏิบัติธรรมตามเดิม พร้อมกับสวดพระคาถานี้แก่รุกขเทวดารวมทั้งภูตผีปีศาจทั้งหลาย เมื่อรุกขเทวาได้ฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วก็มีจิตใจอ่อนโยน ร่วมอนุโมทนาและคุ้มครองพระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์ได้เจริญสมาธิภาวนา บทสวดกรณียเมตตสูตร พร้อมคำแปล เริ่มสวดภาวนา ตั้งนะโม 3 จบ บทขัดกรณียเมตตสูตร “ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนังยัมหิ… Continue reading บทสวดกรณียเมตตสูตร คาถาเทวดาคุ้มครอง เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร