Contact

  มหาลัยไทย ผีดุ ตอน ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

  (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ตึกวิศวะฯ เรื่องเล่าเกี่ยวกับ ศาลเจ้า ที่ติดอยู่บนผนัง ห้องน้ำหญิงตึกวิศวะฯ จะมีดอกไม้ธูปเทียนและน้ำแดงอยู่ด้วยเสมอ คนเก่าๆ จะรู้เรื่องราวเป็นอย่างดี เป็นเรื่องของนักศึกษาสาว

  Read More »

  เปิดตำนานพญานาค

  พญานาค กับคนไทยมีความเกี่ยวข้องกันมานานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ และอยู่ในชีวิตของคนไทยตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น การบูชา พญานาค เพื่อขออำนาจ โชคลาภ บารมี  การนำรูปปั้นพญานาคไปประกอบเป็นงานสถาปัตยกรรม

  Read More »

  มหาลัยไทย ผีดุ ตอน ม.ธรรมศาสตร์

  ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ลิฟท์แดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นี้มีเรื่องเล่าว่าเมื่อตอนเหตุการณ์ พวกทหารได้บุกเข้ามาใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พวก นักศึกษา

  Read More »