บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดมนต์เสริมชีวิตผ่องใส พลิกร้ายกลายเป็นดี

เมื่อจิตใจสับสน ต้องการความสงบ การสวดมนต์มักเป็นวิธีแรกที่หลายคนนึกถึง เพราะช่วยให้มีสมาธิและทำให้จิตใจผ่องใสขึ้น มีบทสวดมนต์ มากมาย และอีกบทหนึ่งที่เชื่อว่าเคยได้ยินบ่อยๆ ก็คือ บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หรือบทสวดธรรมจักร ที่เชื่อว่าการสวดมนต์จะทำให้จิตใจสงบและเป็นสุขมากขึ้น กระปุกดอทคอม ขอพาคุณไปรู้จักที่มาของบทสวดมนต์บทนี้ และบทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คืออะไร ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา เป็นปฐมเทศนา ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้แล้วได้เกิดดวงตาเห็นธรรมแก่พระโกณฑัญญะ นับเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา วันนั้นจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก คือ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบบริบูรณ์ หรือที่เรารู้จักกันในวันอาสาฬหบูชา เนื้อหาของบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สำหรับเนื้อหาหลักของบทสวดนี้ ประกอบด้วยการปฏิเสธอย่างสุดโต่งสองประการ และเสนอแนวทางดำเนินชีวิตโดยทางสายกลางซึ่งเป็นแนวทางใหม่สำหรับมนุษย์ แสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการบรรลุอริยสัจ ๔ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ โดยเริ่มจากทางสายกลางก่อน เพื่อดำเนินไปสู่การดับทุกข์หรือนิพพาน สรุปความหมายของธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ “กามสุขัลลิกานุโยค” การหมกมุ่นอยู่ในกามสุข และ “อัตตกิลมถานุโยค” การบำเพ็ญตนให้เป็นทุกข์ เป็นการกระทำที่เปล่าประโยชน์ มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง เป็นหนทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ ได้แก่ มรรคมีองค์แปด อริยสัจสี่ คือธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ อานิสงส์แห่งการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร… Continue reading บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทสวดมนต์เสริมชีวิตผ่องใส พลิกร้ายกลายเป็นดี

บทสวดกรณียเมตตสูตร คาถาเทวดาคุ้มครอง เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร

หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ บางส่วนของบท “บทสวดกรณียเมตตสูตร” ทั้งจากครูบาอาจารย์หลายท่านและผู้ใกล้ชิด ซึ่งถ้าจำกันได้ ตอนที่ 13 นักฟุตบอลทีมหมูป่า อะคาเดมี ติดอยู่ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน ใน พ.ศ. 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เคยเชิญชวนชาวไทยร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อส่งกำลังใจและความเมตตาให้ทุกชีวิตในเหตุการณ์นั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าอยากรู้และเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์นี้มากขึ้น มาดูกันเลย กรณียเมตตสูตร สวดแล้วดีอย่างไรบ้าง บทสวดกรณียเมตตสูตร คืออะไร ประวัติของบทสวดกัลยาณเมตตาสูตรมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ครั้งนั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนกัมมัฏฐานแก่ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปในป่าหิมพานต์ เมื่อทราบแล้วพระสงฆ์ก็แยกย้ายกันไปนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ เหล่าเทวดาที่อาศัยอยู่คิดว่าภิกษุเหล่านี้ต้องนั่งสมาธิเป็นเวลานาน ทำให้พวกเขาลำบาก จึงรวมตัวกันปลอมตัวให้น่ากลัวและตามหลอกหลอนเพื่อขับไล่พระ ภิกษุวุ่นวายใจหาความสงบไม่ได้ จึงพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วทรงเปล่งพระคาถาเมตตาสูตร ให้พระสงฆ์มาเจริญเมตตาภาวนาร่วมกัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกันและเป็นมิตรกับสรรพสัตว์แล้วกลับมาปฏิบัติธรรมตามเดิม พร้อมกับสวดพระคาถานี้แก่รุกขเทวดารวมทั้งภูตผีปีศาจทั้งหลาย เมื่อรุกขเทวาได้ฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วก็มีจิตใจอ่อนโยน ร่วมอนุโมทนาและคุ้มครองพระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์ได้เจริญสมาธิภาวนา บทสวดกรณียเมตตสูตร พร้อมคำแปล เริ่มสวดภาวนา ตั้งนะโม 3 จบ บทขัดกรณียเมตตสูตร “ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนังยัมหิ… Continue reading บทสวดกรณียเมตตสูตร คาถาเทวดาคุ้มครอง เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร

บทสวดพระพิฆเนศเงินล้าน บันดาลความสำเร็จ ร่ำรวย สมปรารถนา

พระพิฆเนศ พระคณปติ หรือที่เราเรียกกันว่า “พระพิฆเนศวร” เป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่ได้รับการเคารพบูชาอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นในอินเดีย เนปาล ศรีลังกา บาหลี บังกลาเทศ หรือแม้แต่ประเทศไทยเอง เรามักจะเห็นเทวรูปพระพิฆเนศประดิษฐานอยู่หลายแห่ง ด้วยความที่พระพิฆเนศเป็นมหาเทพแห่งความสำเร็จ มหาปัญญา และยังเป็นเทพแห่งศาสตร์และศิลป์ทั้งปวง จึงมีคติว่า หากใครบูชาพระพิฆเนศแล้วจะประสบแต่ความสำเร็จดังหวัง ร่ำรวย ค้าขายร่ำรวย . ช่วยขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้สิ้นไป สำหรับใครที่อยากทราบตำนานเกี่ยวกับพระพิฆเนศพร้อมวิธีการไหว้บูชา กระปุกดอทคอม จึงถือโอกาสรวบรวมเรื่องราวความเชื่อ และ บทสวดพระพิฆเนศ เงินล้าน มาฝากกันครับ ประวัติพระพิฆเนศ พระพิฆเนศเป็นโอรสของพระอิศวรกับพระศรีมหาอุมาเทวี (พระแม่อุมา) หรือที่เรียกกันว่า “คชานนท์” มีกายเป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นช้างมีงาข้างเดียว พระวรกายมีสีแดง ชมพู ขาว เหลือง เป็นต้น ทรงฉลองพระองค์สีแดง มีพระกร ๔ กร ถือบ่วงบาศ ตะขอ และมีอาวุธหลายชนิด มีพาหนะคู่ใจคือหนูชื่อ “มุสิกะ” โดยชาวอินเดียพื้นเมือง นอกจากลัทธิบูชาสัตว์ หรือลัทธิชัยชนะเหนือธรรมชาติแล้ว ยังเชื่อว่า หนูเป็นสัญลักษณ์ของความมืด ซึ่งพระพิฆเนศทรงขี่หนู… Continue reading บทสวดพระพิฆเนศเงินล้าน บันดาลความสำเร็จ ร่ำรวย สมปรารถนา

คาถาพระพุทธเจ้าปราบมาร สวดแล้วเป็นมงคล ไร้มารผจญ แคล้วคลาดปลอดภัย

หนึ่งในมนต์ยอดนิยมที่หลายคนเคยได้ยินคือ คาถาพระพุทธเจ้าปราบมาร หรือ คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร ซึ่งเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าสามารถสวดเสริมสิริมงคลและช่วยป้องกันเหตุร้ายได้ สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคาถานี้และอยากทราบว่าพุทธคุณเป็นอย่างไร อีกทั้งจะอธิษฐานอย่างไรให้ได้ผลดี วันนี้ กระปุกดอทคอม มีข้อมูลมาฝากค่ะ ที่มาของคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร สำหรับคาถาพระพุทธเจ้าชนะมารมีที่มาตามพุทธประวัติ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ พระนางสวัตดีมารก็มีเสามารหลายต้นขวางอยู่ จึงจะกลัวลุกขึ้นหนีแต่ก็ยังนิ่งอยู่ ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้นทำให้มารโกรธมาก จึงรับสั่งให้อสูรทั้งหลายรุมทำร้าย ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงจำนิมิต ๓๐ ประการที่ทรงบำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติ โดยขอให้พระแม่ธรณีเป็นพยาน ระหว่างนั้น พระแม่ธรณีก็โผล่ขึ้นมาจากดินแล้วบิดมวยจนท่วม กระแสน้ำได้พัดพาปีศาจทั้งหลายออกไปจากบริเวณนั้น จนในที่สุดสาวัตถีมารก็ยอมจำนน ด้วยพุทธประวัตินี้ทำให้เกิดพระพุทธรูปปางมารวิชัยขึ้น และเกิดเป็นที่มาของคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร พุทธคุณของคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร คาถาพระพุทธเจ้าปราบมารเป็นคาถาที่มีมาแต่โบราณกาล ซึ่งเชื่อกันว่ามีอานุภาพในการกำจัดสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ขจัดอุปสรรคเปรียบได้กับการผจญภูตผีปีศาจ และป้องกันสิ่งไม่ดี หากสวดเป็นประจำ สามารถใช้เป็นคาถาชนะคู่ต่อสู้ได้ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตได้ ในคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่ปราบหมู่มารร้าย คาถานี้มีอยู่ในสูตรและครูบาอาจารย์มากมาย หนึ่งในนั้นที่โด่งดังมากคือคาถาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน วิธีสวดคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร สำหรับวิธีการสวดมนต์ ให้หมั่นสวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจำทุกคืน หรือถ้าตกอยู่ในอันตรายและอุปสรรคก็อธิษฐานได้แต่จิตต้องมีสมาธิ และเชื่อว่าอานุภาพและศักดิ์แห่งพระคาถาจะช่วยให้พ้นอุปสรรคทั้งปวงและจะได้ผลดี (ตั้งนะโม 3 จบ) “ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสติ… Continue reading คาถาพระพุทธเจ้าปราบมาร สวดแล้วเป็นมงคล ไร้มารผจญ แคล้วคลาดปลอดภัย

พระคาถาเงินล้าน 108 จบ บทสวดมนต์เสริมดวง เรียกทรัพย์เข้ากระเป๋า

เศรษฐกิจไม่ดี เงินในกระเป๋าคุณอร่อยไหม? หยิบจ่ายอะไรไม่คล่องตัว หันไปทางไหนก็มืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้ ฉันควรทำอย่างไรดี? วันนี้กระปุกดอทคอมมีเคล็ดลับเสริมดวง เพราะเมื่อเราทุกข์ สติและปัญญา จะช่วยเรารับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และสิ่งที่จะทำให้มีสมาธิได้เร็วและเห็นผลจริงก็คือการสวดมนต์ ตั้งจิตให้แน่วแน่ ซึ่งหากต้องการแก้ปัญหาการเงินที่ติดขัดหลายคนชอบสวดมนต์ พระคาถาเงินล้าน 108 จบ เพราะเป็นบทที่นิยมเชื่อกันว่าสวดแล้วรวย พระคาถาเงินล้าน 108 จบ คืออะไร มนต์เรียกเงินล้านเพื่อบรรเทาปัญหาทางการเงิน เชื่อกันว่ายิ่งสวดยิ่งเสริมดวงชะตา ซึ่งเป็นคาถาที่ได้จากนิมิตในขณะนั่งสมาธิของพระพรหมญาณ ( หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ) วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี รวมคาถามหาลาภ วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาถาเงินแสน ที่เกิดจากนิมิตและการบริกรรมคาถาของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาผูกเป็นคาถาเงินล้าน คาถาเงินล้าน ประวัติ พระครูวิลาศกาญจนธรรม ดร. (พระอาจารย์เล็ก) วัดท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี ได้เล่าว่า เมื่อหลวงพ่อพระราชพรหมยาน หาเงินบำรุงพระศาสนาแค่ร้อยเดียวยังยากเลย จึงได้เริ่มทำสมาธิภาวนาต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นประจำ ทำให้คล่องตัวขึ้น ต่อมาได้ปลุกเสกพระคาถามหาลาภ 3 พรรษา ทำให้วัดมีโชคลาภมากขึ้น และท่านก็ได้รับคาถาเงินแสนมาอธิษฐาน ด้วยเหตุนี้ ปีนั้นทางวัดจึงได้เงินหนึ่งแสนจากการทอดกฐิน ท่านจึงรวมคาถาทั้งสามเข้าด้วยกัน… Continue reading พระคาถาเงินล้าน 108 จบ บทสวดมนต์เสริมดวง เรียกทรัพย์เข้ากระเป๋า

คาถาโพธิบาท คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ สวดสะเดาะเคราะห์ ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย

เวลาที่เราทุกข์ ไม่สบายใจ หรือรู้สึกว่าดวงไม่ดี การสวดมนต์เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้สบายใจขึ้น ซึ่งแต่ละบทก็มีพุทธคุณและพุทธคุณแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะแก้ปัญหาอะไรในชีวิต สำหรับใครที่รู้สึกว่ากำลังมีเคราะห์หรือกังวลว่าจะมีภัยมาถึงตัว คาถาโพธิบาท หรือ คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ ก็เป็นอีกคาถาหนึ่งที่หลายคนนิยมสวดกัน กระปุกดอทคอมจะพาไปทำความรู้จักกับพระคาถาโพธิสัตว์ พร้อมวิธีสวดอย่างละเอียด คาถาโพธิบาท คืออะไร คาถาพระโพธิสัตว์เป็นคาถาคุ้มครอง โดยสวดระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไปทิศต่างๆ เพื่อขออำนาจพระรัตนตรัยช่วยขจัดโรคภัย เคราะห์ร้าย จะอยู่เป็นสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน และแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง บ้างก็เรียกว่า คาถาคุ้มครอง 10 ทิศ หรือคาถาสะเดาะเคราะห์ อานิสงส์ของคาถาโพธิบาท เชื่อกันว่าเมื่อสวดคาถานี้เป็นประจำอาจสามารถป้องกันสัตว์ร้ายนานาชนิดได้ และภูตผีปีศาจทั้งปวง อีกทั้งยังเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง มีโชคดี มีชีวิตที่ดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารุกราน และแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง คาถาโพธิบาทสวดตอนไหน ขอแนะนำให้สวดคาถานี้ก่อนเดินทางไกล แต่สามารถสวดเป็นประจำเช้าเย็นได้ เมื่อตั้งใจ สวดมนต์เป็นประจำก็จะดีต่อตนเอง. คาถาโพธิบาท (ฉบับย่อ) บูระพารัสมิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัสมิง พระธัมเมตัง บูระพารัสมิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์… Continue reading คาถาโพธิบาท คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ สวดสะเดาะเคราะห์ ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถาพญายม หรือ คาถาบูชาพญายมราช สวดเสริมสิริมงคล ป้องกันเภทภัย

เป็นที่ทราบกันดีว่ามีบทสวดมนต์มากมาย หลายคาถา แต่ละบทใช้บูชาเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างกันไป อีกองค์หนึ่งที่นิยมบูชาคือ พญายม เพราะเชื่อว่าจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และแคล้วคลาดปลอดภัยสำหรับผู้ที่ไม่เคยไหว้ท่านยมมาก่อนและไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร กระปุกดอทคอม มีวิธีไหว้มาฝาก ด้วยคาถาเทพยม หรือคาถาพญายม มาฝากกันค่ะ ท่านยม หรือพญายมราช คือใคร ท่านยมหรือที่เรียกว่าพญายมราชมีหน้าที่ควบคุมนรกและตัดสินบาปของมนุษย์ ทำให้ภูตภูมิเป็นที่เกรงขาม แต่จริงๆ แล้วพญายมเป็นคนใจดี คอยเตือนจิตให้นึกถึงคุณความดี ความดี บุญกุศลที่เราได้ทำ ช่วยชี้ทางบุญ เพื่อให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติภพภูมิที่ดี. บูชาพญายมราช จะช่วยเรื่องอะไรบ้าง ตามความเชื่อ การบูชาพญายมราชช่วยได้หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องเงิน หน้าที่การงาน แคล้วคลาด ใช้ชีวิตประจำวันได้คล่อง หากเจ็บป่วยหรือมีเคราะห์ก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งบรรเทาผลเคราะห์ต่างๆตามดวงชะตา วิธีบูชาพญายมราช การไปสักการะพญายมราชไม่ใช่เรื่องยาก เพียงสวดคาถา “ปาฏิโมกข์” เป็นประจำ แล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้ท่านบ่อยๆ คุณจะใจดีและช่วยเหลือทุกอย่าง ทั้งนี้หากต้องการจัดพิธีถวายของดีบูชาท่านมีขั้นตอนดังนี้    1. จัดหารูปภาพขององค์พญายมราชมาตั้งไว้ 2. บูชาในตอนเช้า โดยจุดธูป 5 ดอก พร้อมด้วยของบูชา ดังนี้ ข้าวตอกดอกไม้ โดยเฉพาะดอกไม้ที่มีสีแดง พวงมาลัยดาวเรือง… Continue reading คาถาพญายม หรือ คาถาบูชาพญายมราช สวดเสริมสิริมงคล ป้องกันเภทภัย